Atrial Fibrillation Ablation Workshop
data: 30.11.2018 - 01.12.2018
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM. Fundacja „Rytm Serca”
Wydarzenie ma charakter warsztatów, podczas których eksperci krajowi i zagraniczni prezentują techniki i technologie wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków. Zamierzamy krok po kroku przedstawić postępowanie związane z zabiegiem ablacji stosowane w doświadczonych ośrodkach europejskich. Zabiegi będą transmitowane z Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. Dzięki takiej formie wymiana wiedzy i doświadczenia staje się łatwiejsza a wydarzenie zyskuje praktyczny wymiar. Konferencję EPimage adresujemy do lekarzy elektrofizjologów i szkolących się w elektrofizjologii oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń rytmu serca.