XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK pt „W rytmie serca”
data: 04.10.2018 - 04.10.2018
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej corocznie organizuje konferencje pielęgniarek, techników elektrokardiologii, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy i studentów Uczelni Medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Zainteresowanie i uznanie licznego grona słuchaczy mobilizuje nas do stawiania przed pielęgniarkami nowych zadań i wyzwań.
Celem konferencji jest przedstawienie nowych wytycznych Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz omówienie najnowszych doniesień z zakresu szeroko rozumianej intensywnej terapii kardiologicznej i roli pielęgniarki/pielęgniarza w tym trudnym temacie.
W czasie konferencji będą poruszane zagadnienia:
1. Pacjent po nagłym zatrzymaniu krążenia,
2. Żywienie chorego z schorzeniami układu krążenia
3. Arytmia czy jest zagrożeniem
4. Pielęgniarka w zespole terapeutycznym w kardiologii a bezpieczeństwo pacjenta
Konferencji towarzyszyć będą następujące warsztaty:
1. ABC respiratoterapii,
2. Przewlekłe leczenie ran
3. Elektrostymulacja – co pacjent powinien usłyszeć od pielęgniarki.

Za udział w Konferencji będą przyznane punkty edukacyjne.