Czwarta Letnia Szkoła Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej
data: 07.05.2019 - 12.05.2019
miejsce: Hersonissos (Crete, Greece),
organizator: Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH) at the University Medical Center Mainz, Germany, in collaboration with the Leiden University Medical Center (LUMC), The Netherlands
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

w okresie 7-12 maja 2019 na Krecie odbędzie się już Czwarta Letnia Szkoła Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej (Fourth International Spring School on the Science and Practice of Venous Thromboembolism) pod auspicjami Grupy Roboczej „Krążenia Płucnego i Czynności Prawej Komory Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego”
Podczas kilkudniowego spotkania będziemy omawiać najważniejsze zagadnienia naukowe dotyczące zakrzepicy i zatorowości płucnej.

Program naukowy między innymi obejmuje:
• Wykłady „State of the Art” I seminaria kliniczne
• Prezentacje plakatowe - z konkursem dla Młodych Badaczy
• Warsztaty dotyczące najważniejszych zagadnień patofizjologii, diagnostyki i leczenia zatorowości płucnej zakrzepicy żylnej

Wykładowcami będą europejscy liderzy badań nad różnym aspektami zatorowości płucnej, zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego i zakrzepicy, w tym współautorzy przegotowywanych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących ostrej zatorowości płucnej. Celem Szkoły jest nie tylko pogłębianie wiedzy, ale również promowanie współpracy naukowej i nawiązywanie kontaktów, czemu niewątpliwie będzie sprzyjać niepowtarzalna atmosfera Letniej Szkoły .
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Czwartej Letniej Szkole Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Kreta, 7-12 maja 2019.
Szczegóły dotyczące Leniej Szkoły znajdują się na stronie:

http://www.unimedizin-mainz.de/spring-school/welcome.html

Prof. Piotr Pruszczyk,
wiceprzewodniczący Grupy Roboczej „Krążenia Płucnego i Czynności Prawej Komory” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Fourth International Spring School on VTE 2019.pdf