EPimage - Atrial Fibrillation Ablation Workshop
data: 21.11.2019 - 22.11.2019
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM. Fundacja „Rytm Serca”
Wydarzenie zorganizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację Na Rzecz Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca „Rytm Serca” już na stałe zagościło w kalendarzu konferencji kardiologicznych. Konferencja Epimage adresowana jest do lekarzy zajmujących się problematyką leczenia zaburzeń rytmu serca i spotyka się z zainteresowaniem specjalistów z wiodących ośrodków przyciągając elektrofizjologów z całego kraju. Wydarzenie będzie poświęcone problematyce migotania przedsionków i w głównej mierze zorientowane na inwazyjne metody leczenia tej najczęściej spotykanej arytmii. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy. Uczestnicy będą mogli obserwować zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów do mapowania i ablacji zaburzeń rytmu serca w rzeczywistym czasie ich trwania dzięki transmisji video z pracowni hemodynamiki szpitala USK im. WAM. Mamy nadzieję, że poprzez taką formę wymiana wiedzy i doświadczenia będzie łatwiejsza a konferencja zyska wybitnie praktyczny wymiar. Serdecznie zapraszamy do udziału.


ORGANIZATOR
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM
Siedziba organizatora: Żeromskiego 113
Kontakt: 42 639 35 63
Email: kwybor@gmail.com

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę www.epimage.kardiolodz.pl
Opłaty: szczegóły na stronie www.epimage.kardiolodz.pl
Termin uiszczenia opłaty: jw.