IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
data: 16.03.2019 - 16.03.2019
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 16 marca 2019 roku (sobota) w Krakowie.

IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Klinikę Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

IX Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz ginekologów, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z młodocianymi i dorosłymi chorymi z wadami wrodzonymi serca. Organizowanie multidyscyplinarnych szkoleń jest konieczne tym bardziej, że liczba pacjentów z wrodzoną wadą serca wkraczających w wiek dorosły i trafiających pod opiekę lekarzy internistów rośnie nieustannie.

Planowane przez nas tytuły sesji naukowych to:

Wady zastawkowe u chorych z wrodzoną wadą serca
Niewydolność serca w wadach wrodzonych serca
Nadciśnienie płucne w wadach przeciekowych serca
Rejestr Chorych z Wadami Wrodzonymi Serca
Horror echo – moje najbardziej zdumiewające echo u chorych z wadami wrodzonymi serca
Wykładowcami podczas IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będą członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Planujemy, że udział w ww. Konferencji weźmie ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych i specjalistów innych dziedzin medycyny.

Udział w IX Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest bezpłatny.
Mamy nadzieję, że atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji jakim jest Kraków, będzie sprzyjać naszym obradom.

Serdecznie zapraszamy !

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

ORGANIZATOR
Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Siedziba organizatora:
Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kontakt:
tel. 12 614 33 99, fax: 12 614 33 32
e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl

REJESTRACJA
Forma rejestracji: przez stronę: www.guch.ptkardio.pl/konferencja2019
Opłaty: udział w Konferencji jest bezpłatny