II Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
data: 09.02.2019 - 09.02.2019
miejsce: Poznań, Polska
organizator: SYMPOMED
Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Profesor Ewy Straburzyńskiej-Migaj – Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego II Wielkopolskich Warsztatów Niewydolności Serca, chciałabym zaprosić do udziału w tym wydarzeniu, jakże ważnym w świetle współczesnej medycyny.
Przygotowujemy ciekawy program merytoryczny obejmujący wykłady podsumowujące aktualny stan wiedzy oraz praktyczne aspekty postępowania klinicznego, które będą omówione w oparciu o prezentację przypadków.
Będziemy poruszać zagadnienia związane z organizacją opieki nad chorymi z niewydolnością serca w Polsce. Nowością będą warsztaty, m.in. z zakresu spiroergometrii i echokardiografii wysiłkowej.
Wysoki poziom naukowy gwarantują wybitni specjaliści, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Podczas konferencji odbędzie się też spotkanie pacjentów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niewydolnością Serca.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do jak najszybszej rejestracji już teraz.
Mamy nadzieje spotkać się z Państwem w Poznaniu.
Program i szczegóły znajdą Państwo na stronie: www.sympomed.pl
ORGANIZATOR:
SYMPOMED SP. Z O. O. SP.K.
ul. Sienkiewicza 5/3
61-816 Poznań
Kontakt:
501 209 134
Email:
biuro@sympomed.pl