Interwencje w Krążeniu Płucnym
data: 04.04.2019 - 05.04.2019
miejsce: Poznań, Polska
organizator: Grupa casusBTL
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Interwencje w Krążeniu Płucnym”. Już po raz trzeci w gronie wybitnych ekspertów będziemy dyskutować nad szeroką gamą zagadnień obejmujących tym razem nie tylko angioplastykę tętnic płucnych, ale także interwencje w ostrej zatorowości płucnej, zamykanie przecieków wewnątrzpłucnych, zamykanie tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem, interwencje na prawej komorze i zastawce trójdzielnej czy ablacje arytmii u chorych z nadciśnieniem płucnym.
Chcielibyśmy podczas warsztatów powołać „Polskie Konsorcjum Zespołów PERT”, którego celem będzie wymiana doświadczeń między ośrodkami, współpraca naukowa oraz propagowanie wiedzy o leczeniu inwazyjnym zatorowości płucnej. Będziemy mieli również okazję omówić szereg ciekawych przypadków klinicznych związanych z zastosowaniem różnorodnych interwencji w krążeniu płucnym. Liczymy na żywą dyskusję i owocne spotkania.
Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w IPC wszystkich zainteresowanych tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, zachęcamy do rozmów z ekspertami, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Aleksander Araszkiewicz
Marcin Kurzyna
Grzegorz Kopeć