Heart Failure opTIMISM - międzynarodowa konferencja w ramach Cardiology Innovations Days 2019
data: 14.05.2019 - 15.05.2019
miejsce: Wrocław, Polska
organizator: Wrocławski Uniwersytet Medyczny i Grupa casusBTL
W dniach 14-15 maja 2019 r. odbędzie się we Wrocławiu 2 edycja Cardiology Innovations Days pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Organizatorami są Wrocławski Uniwersytet Medyczny oraz Grupa casusBTL. W ramach tego wydarzenia odbędą się: międzynarodowa konferencja Heart Failure opTIMISM, finały międzynarodowej edycji Cardiology Innovations Hackathon 2019 poświęconego w tym roku systemom eksperckim do przewidywania stanu zdrowia chorego z niewydolnością serca oraz międzynarodowa konferencja i warsztaty nowego projektu Physiology meets Cardiology (Cardio-pulmonary reflex control).

Tegoroczna edycja Cardiology Innovations Days dedykowana jest pacjentom z chorobą niewydolności serca. Pod tym kątem, w międzynarodowym, interdyscyplinarnym gronie będziemy analizować możliwości terapii i zastosowania innowacji, sposoby monitoringu oraz analizy danych służących do samokontroli pacjentów, wpływającej istotnie na ich motywacje prozdrowotne.

Podczas konferencji (w części dedykowanej tylko lekarzom z środowiska kardiologicznego) będziemy rozmawiać na temat nowych rozwiązań terapeutycznych, technologicznych i logistycznych, które zapewnią lepszą jakość w zarządzaniu procesem leczenia chorych z niewydolnością serca. Wierzymy głęboko, że otwarta, merytoryczna i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń oraz konfrontacja wizjonerskich pomysłów może stanowić przyczynek do rozwiązań, które dadzą nadzieję na wzrost efektywności w prewencji i leczeniu niewydolności serca, uważanej za epidemię XXI wieku.

W programie konferencji znalazły się sesje poświęcone nowościom farmakologicznym w zapobieganiu i leczeniu niewydolności serca z uwzględnieniem polskich doświadczeń związanych z programem skoordynowanej opieki nad pacjentem po zawale serca, sesje dotyczące nowoczesnych urządzeń i mechanicznego wsparcia chorych z niewydolnością serca, a także sesje na temat telemedycyny, hybrydowej kompleksowej tele-rehabilitacji oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym międzynarodowym wydarzeniu, aby wspólnie wypracować pełną optymizmu koncepcję lepszej perspektywy zdrowotnej dla pacjentów z chorobą niewydolności serca.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski i Adrian Szulczyński
Dyrektorzy projektu

W załączeniu szczegółowy program