Doroczna Wiosenna Konferencja w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii
data: 13.03.2019 - 14.03.2019
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: Fundacja Faktymedyczne.pl
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów Dorocznej Wiosennej Konferencji w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii, która odbędzie się w dniach 13-14 marca w Warszawie chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w dwudniowym spotkaniu, którego celem jest opracowanie wspólnego stanowiska zespołu Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii w kierunku wdrożenia jednolitego postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego wobec pacjentów z podejrzeniem OZW i przekazanie wypracowanego stanowiska Ministrowi Zdrowia.

Głęboko wierzymy, że wspólnie wypracowane stanowisko Konsultantów wojewódzkich, którzy będą mieli okazję do bezpośredniej konfrontacji swoich doświadczeń, obserwacji i wynikających z nich wniosków wybrzmi w sposób znaczący i zobowiązujący w obliczu wyzwań jakie stoją przed ratownictwem medycznym w kontekście schorzeń kardiologicznych.

Tym samym jesteśmy przekonani, iż konferencja stanie się miejscem rzeczowej dyskusji, która przyniesie praktyczne rozwiązania, na które oczekują pacjenci wymagający specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy, a także zespoły terapeutyczne podejmujące optymalne decyzje w codziennej praktyce.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Jerzy Robert Ładnyprof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny RatunkowejKonsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii