VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i 7th Central European Congress on Obesity (CECON)
data: 14.09.2019 - 15.09.2019
miejsce: Kliczków, Polska
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w połączonych VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i 7th Central European Congress on Obesity (CECON), które odbędą się w dniach 12-14 września w Centrum Kongresowym Zamek Kliczków koło Bolesławca.

Temat wiodący Zjazdu „Fakty i mity na temat otyłości” obejmie aktualną wiedzę dotyczącą potwierdzonych naukowo czynników wpływających na rozwój otyłości, sposobów jej leczenia oraz będzie obalał mity dotyczące tych aspektów.

Ponadto kontynuując rozpoczętą w czasie IV Zjazdu PTBO tradycję odbędą się sesje satelitarne zaprzyjaźnionych z PTBO Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i PTBO.

W programie Zjazdu tradycyjnie również znajdą się kurs SCOPE i praktyczne warsztaty dotyczące leczenia otyłości dla lekarzy i dietetyków. Referaty problemowe zostaną wygłoszone przez wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy. Jak podczas poprzednich Zjazdów PTBO postaramy się poszukać nowych tematów lub innego puntu widzenia na tematy wcześniej poruszane, skupiając się na problemach z którymi lekarze praktycy spotykają się na co dzień.

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Zjeździe i nadsyłania wyników swoich badań do prezentacji w sesjach ustnych i plakatowych.

Mamy nadzieję, że lokalizacja Zjazdu spowoduje, że będzie on nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej otyłości, ale również do chwili odpoczynku wśród pięknej jesiennej przyrody oraz miłych spotkań towarzyskich i nawiązania współpracy naukowej.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz


Siedziba Komitetu Organizacyjnego:
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
Katedra Patofizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
tel./faks: (32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl

Organizator Wykonawczy:
IAMP - Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej
www.iamp.com.pl

Biuro organizacyjne:
IAMP Sp. z o. o.
ul. Karola Dickensa 34/40, 02-382 Warszawa
NIP: 796-228-90-07
Tel.: 22 258 42 61
Fax: 22 404 50 50
Tel. kom.: 789 192 177, 668 118 167
e-mail: biuro@iamp.com.pl