II Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne
data: 06.09.2019 - 06.09.2019
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: Gdański Uniwersytet Medyczny Klinika Kardiologii i Elektroterapii SercaKlinika Onkologii i RadioterapiiKlinika Hematologii i Transplantologii
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
z największą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w drugiej pomorskiej konferencji poświęconej problemom kardiologicznym towarzyszącym leczeniu chorób nowotworowych, która odbędzie się 6 września 2019 r. w sali Atheneum Gedanense Novum, w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 41/42. Dynamiczny rozwój medycyny, w tym różnych metod diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, przyczynia się do poprawy przeżywalności w tej grupie pacjentów. To powoduje, że zwiększa się ryzyko wystąpienia u tych osób powikłań zastosowanego u nich leczenia przeciwnowotworowego: chemio-, immuno-, hormonoterapii, leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz radioterapii. Szczególną grupą pacjentów są osoby leczone w dzieciństwie, bo w przypadku niektórych metod leczenia ryzyko wystąpienia u nich choroby serca istnieje przez całe życie. Tym samym osoby wyleczone z choroby nowotworowej wymagają niekiedy stałej, bezterminowej kontroli kardiologicznej, na co chcemy zwrócić uwagę w czasie naszej konferencji. Oprócz ryzyka wystąpienia powikłań kardiologicznych stosowanego leczenia przeciw- nowotworowego, pacjent z chorobą nowotworową choruje „inaczej” np. na chorobę wieńcową lub żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. Szereg schorzeń kardiologicznych ma swoją specyfikę w grupie chorych z nowotworem, a oprócz odmienności obrazu klinicznego składają się na to także aspekty diagnostyczne, a przede wszystkim leczenie. Trzeba bowiem pamiętać o potencjalnych interakcjach ze stosowanym leczeniem onkologicznym. Zadaniem kardio-onkologii jest zapewnienie jak najlepszej profilaktyki oraz leczenie powikłań kardiologicznych terapii przeciwnowotworowej. Nasza konferencja ma na celu przybliżenie ważnych tematów z zakresu kardio-onkologii lekarzom różnych specjalności, którzy w codziennej pracy spotykają się z chorymi na nowotwory. Uważamy, że wymiana wiedzy, dialog kardiologów i onkologów są niezbędne. Dzięki takim wspólnym spotkaniom będziemy mogli zapewnić optymalny model opieki dla naszych pacjentów.Mamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem i gorąco zapraszamy do udziału oraz dyskusji.Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego Konferencji II Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne
prof. dr hab. Ewa Lewicka
dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka