Europejskie Sympozjum Kardiologiczno-Onkologiczne (ECOS) 2019
data: 17.10.2019 - 19.10.2019
miejsce: Barcelona,
organizator: The University of Manchester Innovation Centre (UMIC)
Drodzy Przyjaciele i Koledzy,

z przyjemnością zapraszamy na Europejskie Sympozjum Kardiologiczno-Onkologiczne (ECOS) 2019, które odbędzie się w dniach 17-19 października 2019 roku w hotelu Barcelona Center w Barcelonie w Hiszpanii.
ECOS 2019 to innowacyjne dwudniowe kształcenie ustawiczne (CME), z fakultatywnymi warsztatami przed- i pokonferencyjnymi, zaprojektowane w celu sprostania wymaganiom edukacyjnym wielodyscyplinarnych zespołów kardio-onkologii, skierowane do kardiologów, onkologów klinicznych, radioterapeutów, hematologów, pielęgniarek kardiologicznych i onkologicznych, farmaceutów oraz innych specjalistów zajmujący się leczeniem chorób nowotworowych.

Program ECOS 2019 został opracowany przez Komitet Sterujący złożony z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie kardio-onkologii. Sesje edukacyjne wykorzystują szereg interaktywnych form, koncentrują się na najważniejszych tematach, omawiają najnowsze dane w kontekście codziennych wyzwań klinicznych:
EuroCardio-Onc.org
• Praktyczne warsztaty wykorzystania najnowszych metod echokardiograficznych u chorych na nowotwory
• Omawianie trudnych przypadków klinicznych przez wielodyscyplinarne zespoły kardio-onkologiczne
• Interwencje sercowo-naczyniowe u chorych na nowotwory
• Powikłania sercowe immunoterapii oraz leków ukierunkowanych molekularnie
• Rola biomarkerów w kardio-onkologii
• Organizacja praktyki kardio-onkologicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

ECOS 2019 będzie wyjątkowym spotkaniem, które z pewnością dostarczy nowych pomysłów na pracę naukową, stworzy możliwości nawiązania współpracy, a owocne dyskusje przyczynią się do dzielenia ważnymi doświadczeniami klinicznymi w tym szybko zmieniającym się obszarze terapeutycznym.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie okaże się cennym i satysfakcjonującym źródłem dla rozwoju swojej wiedzy na temat leczenia chorych na nowotwory.

Czekamy na spotkanie w Barcelonie.

Z poważaniem

Jeroen Bax, Giuseppe Curigliano, Juan Carlos Plana
Współprzewodniczący