83 Wiosenna Konferencja PTK online/ XII Konferencja „Kardiologii Polskiej”
data: 25.06.2020 - 26.06.2020
miejsce: ONLINE, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 83 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego online/XI Konferencji „Kardiologii Polskiej”, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2020 roku.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów, internistów i lekarzy praktyków. Tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji plenarnych dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z: częstoskurczami nadkomorowymi, przewlekłymi zespołami wieńcowymi, z ostrym zatorem płuc oraz z zaburzeniami lipidowymi oraz z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi. Ponadto omawiane będą przez wybitnych ekspertów tematy kardiologiczne szczególnie ważne i aktualne dla lekarzy klinicystów, takie jak: postępowanie z pacjentami z migotaniem przedsionków, leczenie wad zastawki  aortalnej w świetle najnowszych doniesień, wykorzystanie echokardiografii do kwalifikacji chorych do przezskórnych zabiegów strukturalnych oraz praktyczne porady dla trudnych sytuacji klinicznych. Dodatkowo zaplanowaliśmy warsztaty dotyczące interpretacji zapisów EKG oraz ECHO z interaktywnym udziałem publiczności.  

Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas Wiosennej Konferencji będzie pomocna dla lekarzy, przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego jak i dla tych,  którzy często w codziennej praktyce podejmują trudne decyzje kliniczne. Zapraszamy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych i studentów uniwersytetów medycznych! 


Organizatorzy konferencji: prof. Robert J. Gil, dr hab. med. Agnieszka Pawlak, dr hab. med. Tomasz Pawłowski, dr hab. med. Jacek Bil, dr med. Aneta Gziut
Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”: prof. Anetta Undas
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Adam Witkowski