XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2021
data: 07.05.2021 - 08.05.2021
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: Sekcja Echokardiografii PTK