XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2021
data: 07.05.2021 - 08.05.2021
miejsce: ZMIANA TERMINU (czerwiec/lipiec/sierpień), Polska
organizator: Sekcja Echokardiografii PTK

Ze względu na utrzymujące się ograniczenia pandemiczne termin i forma organizacji XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK – POLECHO 2021 w Gdańsku nie zostały jeszcze określone. Nie wykluczamy całkowicie możliwości organizacji konferencji stacjonarnej w czerwcu, lipcu lub sierpniu 2021. Planowany wcześniej majowy termin konferencji nie jest jednak aktualny.