Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” realizowane na modelu zwierzęcym pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia
data: 09.02.2020 - 21.04.2020
miejsce: Zabrze, Polska
organizator: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia zaprasza do udziału w nieodpłatnych kursach z zakresu złożonych zabiegów ablacji oraz najnowszych technologii stymulacji serca realizowanych w ramach projektu pt. „Kursy umiejętności lekarzy i lekarzy rezydentów w oparciu o Evidence Based Medicine”.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące tematy :

  1. Ablacja 3d w leczeniu zaburzeń rytmu serca,
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych,
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego.

Planowane kształcenie ma charakter trzydniowego kursu, który obejmuje zarówno część teoretyczną jak i szkolenie  praktyczne, realizowane na modelu zwierzęcym. Kursy gwarantują wykorzystanie najnowszych technologii, różnych sprzętów do wykonywania złożonych zabiegów ablacji oraz najnowszą technologie stymulacji serca.

Najbliższe daty szkoleń:

  1. Ablacja 3d w leczeniu zaburzeń rytmu serca: 9-11.02.2020 r., 15-17.03.2020 r.
  2. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego:
    26-28.01.2020 r., 23-25.02.2020 r., 19-21.04.2020 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, terminów i programów szkoleń znajdują się na stronie projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/

Dla Uczestników Projektu przewidziany jest catering, nocleg i zwrot kosztów przejazdu*

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Kontakt: 

tel. 32 7050305

power@kmptm.pl

*nocleg i zwrot kosztów przejazdu dotyczy osób zamieszkujących pow. 50 km od siedziby Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

kurs 1

kurs 2

kurs 4