XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Ryzyko sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, hiperglikemia i inne ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
data: 24.06.2021 - 26.06.2021
miejsce: Gdańsk, Polska
organizator: Via Medica
strona www: www.zjazd.ptnt.pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2021 roku w Gdańsku

ORGANIZATOR

Siedziba organizatora: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Kontakt: tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60
Email: 17zjazdptnt@viamedica.pl

REJESTRACJA

Forma rejestracji: Poprzez stronę internetową www.zjazd.ptnt.pl  (zakładka "REJESTRACJA”)