VI Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca
data: 08.02.2020 - 08.02.2020
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Batumi Conference & Event Agency

VI Łódzkie Warsztaty Niewydolności Serca pod Patronatem Naukowym Prof. dr hab. med. Małgorzaty Lelonek  FESC, FHFA (Prezes Elekt Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019-2021)

Program:

Sala Satin

8.00-9.00  Rejestracja

9.00-9.05  Otwarcie Warsztatów

9.05-10.45 I SESJA INAUGURACYJNA – KARDIOLOGIA ANNO DOMINI 2020 (wykłady po 20 min.)
Przewodniczący: Prof. Małgorzata Lelonek (Łódź), Dr med. Honorata Błaszczyk (Łódź), Prof. Jadwiga Nessler (Kraków), Prof. Ilona Kurnatowska (Łódź), Prof. Michał Kidawa (Łódź)

-Niewydolność serca po roku 2019 – nowe podejście – Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

-Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe – Prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)

-Cukrzyca w kardiologii – dużo się zmienia, horyzont w 2020 roku – Prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

-Kwalifikacja do elektroterapii u pacjenta z chorobą nowotworową – praktyczny przewodnik – Dr med. Andrzej Bissinger (Łódź)

-Leczenie p/płytkowe i p/krzepliwe wg wytycznych 2019 – trudne czy łatwe? – Prof. Maciej Lesiak (Poznań)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 II SESJA SPONSOROWANA
LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE – GDY DOŚWIADCZENIE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOŚCIĄ

Wprowadzenie – Prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)

-Pacjent z chorobą tętnic obwodowych w świetle najnowszych wytycznych – Dr med. Włodzimierz Hendiger (Łódź)

Panel dyskusyjny: kardiolog, neurolog, chirurg naczyniowy, lekarz rodzinny

11.30-12.45 III SESJA WARSZTATOWA – MÓJ PACJENT Z PROBLEMEM KARDIOLOGICZNYM. A MOŻE INNY PROBLEM JEST DOMINUJĄCY? (wykłady po 15 min.)
Przewodniczący: Prof. Marlena Broncel (Łódź), Prof. Dariusz Moczulski (Łódź), Prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

-Czy pacjent odwodniony może mieć zastój a przewodniony być od niego wolny? – Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze)

-Dylematy z hiponatremią – jak widzi to nefrolog – Prof. Dariusz Moczulski (Łódź)

-Pacjent kardiologiczny u reumatologa – coraz częstsze zjawisko – Prof. Joanna Makowska (Łódź)

-Leczenie p/zakrzepowe u pacjenta neurologicznego – Dr med. Bożena Adamkiewicz (Łódź)

-TAVI talk 2020 - spojrzenie kardiochirurga – Dr hab. Bogdan Jegier (Łódź)

12.45-13.00  Przerwa kawowa

13.00-14.30  IV SESJA SPONSOROWANA – NOWOCZESNE LECZENIE HFrEF Z CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI
Przewodnicząca: Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

Kardiolog – Prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)

Nefrolog – Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze)

Pulmonolog – Prof. Paweł Śliwiński (Warszawa)

Psychiatra – Prof. Bartosz Łoza (Warszawa)

Podsumowanie – Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

14.30-14.40 Przerwa kawowa

14.40-16.10 V SESJA – NOWOŚCI W KARDIOLOGII (wykłady po 15 min.)
Przewodniczący: Prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa), Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze), Prof. Robert Irzmański (Łódź)

-Nadciśnienie tętnicze – różne profile kliniczne, praktyczne rozwiązania – Prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

-Receptor mineralokortykoidowy – ważnym elementem terapii HFmrEF i HFpEF – Prof. Małgorzata Lelonek (Łódź)

-Zahamowanie SGLT2 jako nowy mechanizm leczenia niewydolności serca – co mówią dane kliniczne? – Prof. Grzegorz Gajos (Kraków)

-Pacjent z advanced heart failure na oddziale zachowawczym – dane wieloośrodkowe – Dr med. Andrzej Bissinger (Łódź)

-Pacjent z HFrEF w okresie okołowypisowym – Prof. Jadwiga Nessler (Kraków)

-Zapalenie mięśnia sercowego – czasami idzie dobrze, a niekiedy jest duży problem – Prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa)

16.10 Zakończenie Warsztatów i lunch

Sala Silk

9.15-10.45 I SESJA STUDENCKA – PRZYPADKI KLINICZNE PREZENTOWANE PRZEZ STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Przewodniczący: Prof. Marlena Broncel (Łódź), Prof. Joanna Makowska (Łódź), Prof. Stanisław Ostrowski (Łódź)

11.00-12.40 II WARSZTATY ELEKTROKARDIOGRAFICZNE – QUIZ
Przewodniczący: Dr med. Andrzej Bissinger (Łódź), Dr Agnieszka Komorowska (Łódź)

13.00-14.40 III WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE (Liczba miejsc ograniczona, uczestnictwo za zaproszeniem)
Przewodniczący: Prof. Agnieszka Pawlak (Warszawa), Dr med. Karolina Wojtczak-Soska (Łódź), Prof. Robert Irzmański (Łódź)

Podstawy echokardiografii

Wady serca

Zajęcia praktyczne

15.00-16.00 IV SPOTKANIE PACJENCKIE
Przewodniczący: Dr med. Karolina Wojtczak-Soska (Łódź), Dr Ewa Iwan (Łódź)

„Jak moją chorobę zamienić w sukces…” – Prof. Bartosz Łoza (Warszawa)

 

ORGANIZATOR

Siedziba organizatora: Batumi Conference & Event Agency, Sielanki 9A, 02-946 Warszawa
Kontakt: 605-251-287
Email: marta.borowska@batumi-agency.pl

REJESTRACJA

REJESTRACJA ORAZ SZCZEGÓŁY WARSZTATÓW ZNAJDUJA SIĘ NA STRONIE www.wnslodz.pl

Opłaty: konferencja bezpłatna