IV Forum Arytmii – ARYTMICA 2020
data: 13.03.2020 - 13.03.2020
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Edukacji Kardiologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej CARDICA

W imieniu Kierownictwa Naukowego, Wykładowców oraz Organizatorów  mamy przyjemność gościć  Państwa w Łodzi  w czasie Sympozjum IV FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2020, które jest  poświęcone leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca.

Tematami wiodącymi będzie inwazyjne, kompleksowe leczenia pacjenta z niewydolnością serca – zarówno terapia zaburzeń rytmu jak i implantacja urządzeń stymulujących i resynchronizujących. Jak zawsze nie zabraknie trudnych przypadków klinicznych, które będą zaprezentowane i omówione przez naszych zaproszonych Wykładowców.

Naszym głównym celem jest, aby sympozjum miało praktyczny, edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które chciały by przyłączyć się do naszej idei kompleksowego spojrzenia na chorego z niewydolnością serca i możliwościami nie farmakologicznej strategii postępowania.

Wierzymy, że tematyka naszego sympozjum spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem oraz spełni Państwa oczekiwania.

Dziękujemy za udział w naszym Forum Arytmii.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n.med. Jarosław D. Kasprzak

Dr n.med. Paweł Życiński