EPimage - Atrial Fibrillation Ablation Workshop
data: 26.11.2020 - 27.11.2020
miejsce: Łódź, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM. Fundacja „Rytm Serca”

EPIMAGE to wydarzenie organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację Na Rzecz Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca „Rytm Serca”, które już na stałe zagościło w kalendarzu konferencji kardiologicznych.

Konferencja Epimage adresowana jest do lekarzy zajmujących się problematyką leczenia zaburzeń rytmu serca i spotyka się z zainteresowaniem specjalistów z wiodących ośrodków przyciągając elektrofizjologów z całego kraju.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona problematyce migotania przedsionków i zorientowana na inwazyjne metody leczenia tej najczęściej spotykanej  arytmii.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy. Uczestnicy będą mogli obserwować zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów do mapowania i ablacji zaburzeń rytmu serca w rzeczywistym czasie ich trwania dzięki transmisji video z pracowni hemodynamiki szpitala USK im. WAM.