XXVII Zakopiańskie Dni Kardiologiczne
data: 03.12.2020 - 06.12.2020
miejsce: Zakopane, Polska

Kolejne spotkanie dla Lekarzy Praktyków, Lekarzy Rodzinnych, Kierowników Przychodni oraz dyskusja nad aktualnymi problemami diagnostyki i terapii kardiologicznej

Organizator:

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n med. Mirosław Dłużniewski
Klinika Chorób Serca CMKP
II Oddział Kardiologii
Śródmiejskie Centrum Kliniczne-Mazowiecki Szpital Bródnowski
00-685 Warszawa, ul Poznańska 22

Siedziba organizatora:
Klinika Chorób Serca CMKP
II Oddział Kardiologii
Śródmiejskie Centrum Kliniczne-Mazowiecki Szpital Bródnowski
00-685 Warszawa, ul Poznańska 22