8th Transcatheter Heart Team Conference 2021: 8. Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Strukturalnych Serca 2021
data: 04.03.2021 - 05.03.2021
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Prof. hab. n. med. Andrzej Ochała, Prof. hab. n. med. Adam Witkowski, Dr n. med. Radosław Parma, Dr n. med. Maciej Dąbrowski

THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.

Poprzednie wydania Konferencji THT odbyły się w Warszawie i Katowicach, pod patronatem następujących sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
 • Sekcji Kardiochirurgii,
 • Sekcji Wad Zastawkowych Serca,
 • Sekcji Echokardiografii,
 • Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
 • Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych

Program Konferencji THT otrzymał akredytację Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych EAPCI.

8 edycja konferencji w odbędzie się w dniach 4-5 marca 2021 roku w Hotelu Vienna House Angelo w Katowicach.

Głównymi tematami kongresu będą:

 • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
 • TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
 • PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
 • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca
 • Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii

Ramowy program konferencji:

4 marca czwartek 08:00 – 19:00

 • Warsztaty szkoleniowe: Prezentacja najlepszych zabiegów leczenia strukturalnych chorób serca w ośrodkach europejskich
 • Postępy w leczeniu pacjentów z chorobami strukturalnymi serca metodą TAVI oraz TMVI - perspektywy rozwoju w 2020 roku
 • Zaawansowane techniki TAVI dla operatorów – kardiologów inwazyjnych oraz kardiochirurgów
  • Przezcewnikowe leczenie natywnej zastawki aortalnej
  • Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki aortalnej
  • Bezpieczeństwo zabiegów TAVI: metody zmniejszania częstości powikłań oraz selekcja pacjentów
  • PCI przed TAVI
  • TAVI u pacjentów z niewydolnością serca
  • TAVI u pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralnej
  • TAVI u pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną
  • Leczenie przeciwpłytkowe oraz przeciwkrzepliwe w TAVI
  • Metody zmniejszania ryzyka udar mózgu w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek w TAVI
  • Metody zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca po TAVI
 • Wyniki rejestrów oraz badań klinicznych TAVI do lutego 2021 roku
 • Kampania Valve-for-Life – Zastawka to Życie

5 marca 2021 piątek 08:00 – 15:00

 • Warsztaty szkoleniowe: przezcewnikowe metody zamknięcia uszka lewego przedsionka LAAC
 • Przezcewnikowe leczenie wad natywnej zastawki mitralnej
 • Przezcewnikowe leczenie zdegenerowanej biologicznej zastawki mitralnej
 • Przezcewnikowe leczenie wad zastawek trójdzielnej i płucnej
 • Sesja edukacyjna: obrazowanie CT w chorobach strukturalnych serca:
 • Sesja edukacyjna: obrazowanie echokardiograficzne w chorobach strukturalnych serca
 • Sesja dla pielęgniarek: wykłady omawiające opiekę nad pacjentem przed, w czasie i po TAVI
 • Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii

 

Pełny program Konferencji THT jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTconference.com

Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca. Serdecznie zapraszamy!