IX Konferencja i Warsztaty Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

IX Konferencja i Warsztaty Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
data: 14.05.2021 - 15.05.2021
miejsce: Białystok, Polska
organizator: Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK