XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho 2020
data: 10.07.2020 - 11.07.2020
miejsce: Przełożona na 2021, Polska
organizator: Sekcja Echokardiografii PTK

Szanowni Państwo,

ze względu na wciąż trwającą sytuację epidemiologiczną, biorąc pod uwagę unikalny charakter obrazowy naszej konferencji, została podjęta decyzja o jej przełożeniu na przyszły rok. Zatem zapraszamy serdecznie do Gdańska w dniach 7 i 8 maja 2021 r. na Konferencję PolEcho 2021! Wszelkie niezbędne decyzje organizacyjne będą na bieżąco aktualizowane. Osobom, które już się zarejestrowały, opłaty będą przesunięte na przyszły rok lub zwrócone według dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Marcin Fijałkowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego