XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej ODWOŁANE
data: 22.10.2020 - 24.10.2020
miejsce: Kazimierz Dolny, Polska
organizator: Pracownia Neurochirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami.  Zapraszamy na nie zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców zajmujących się badaniami z zakresu kardiologii obejmującymi: fizjologię i patofizjologię układu krążenia, biochemię,  biologię molekularną i biofizykę.  Spotkanie jest wspierane przez Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.  
Podobnie jak w latach poprzednich, udział w tegorocznym Sympozjum zapowiedzieli znakomici polscy naukowcy. Na spotkaniu będą prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe w formie doniesień ustnych i plakatowych.

 

ORGANIZATOR

Siedziba organizatora: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5,
02-106 Warszawa
Kontakt: prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Email: kardio.exp@gmail.com

REJESTRACJA

Forma rejestracji: elektronicznie. za pomocą formularza (w przygotowaniu)
Opłaty: Opłata rejestracyjna wynosi:  250 zł – do 15.08.2020 r.;  500 zł – od 16.08. 2020 r.