Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jak leczyc pacjenta po wypisie z Oddziału Kardiologii?"
data: 12.12.2020 - 12.12.2020
miejsce: Wrocław, Polska
organizator: Batumi Conference and Event Agency

Szanowni Państwo,

Tematyka naszej kolejnej Konferencji dotyczyć będzie praktycznych aspektów związanych z postępowaniem terapeutycznym u pacjentów po wypisie z Oddziału Kardiologii. Zaprezentowane będą najczęstsze sytuacje kliniczne, które wymagają leczenia szpitalnego tj. kryza nadciśnieniowa, zator tętnicy płucnej, ostry zespół wieńcowy, zabieg PCI i CABG, zaburzenia rytmu pod postacią migotania przedsionków, zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca, zabieg implantacji kardiochirurgicznej i przezcewnikowej sztucznej zastawki serca oraz problemy z leczeniem współistniejącej cukrzycy w opinii diabetologa i kardiologa. Będziemy chcieli przedstawić Państwu w trakcie tego spotkania jak postępować optymalnie w/w sytuacjach klinicznych w okresie po wypisie ze szpitala. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna proponujemy przeprowadzić konferencje w trybie komunikacji multimedialnej pozostając w nadziei, ze ta forma kontaktu zostanie przez Państwa zaakceptowana.

Komitet Naukowy
Prof. Waldemar Banasiak
Prof. Piotr Ponikowski

Serdecznie zapraszamy!