Małopolskie Warsztaty Wad Serca
data: 20.11.2020 - 20.11.2020
miejsce: Kraków, Polska
organizator: Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii UJ CM Kraków
Małopolskie Warsztaty Wad Serca Diagnozujemy i Leczymy zgodnie z wytycznymi ESC 2020