II Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK
data: 04.12.2020 - 04.12.2020
miejsce: Online, Polska
organizator: Sekcja Kardiochirurgii PTK

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Sukces I Zjazdu Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w Białymstoku w 2019 roku stworzył w krajobrazie naszych spotkań niewątpliwą wartość, której nie należy utracić. Tym bardziej że specjalności kardiochirurgii i kardiologii zbliżają się do siebie coraz bardziej, zaś wzajemna współpraca staje się nieodzowna i wkracza mocniej do naszej codzienności klinicznej. Niezwykle ważne jest również stałe podkreślanie roli kardiochirurgii na niwie tak znakomitego Towarzystwa jakim jest PTK. W związku z powyższym mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK, który odbędzie się 04.12.2020 w Warszawie. Pragniemy przedyskutować najważniejsze zagadnienia współczesnej kardiochirurgii i kardiologii, szczególnie analizując obszary obecnej i przyszłej współpracy, a także przeanalizować aktualne problemy i wyzwania. Wartość edukacyjną chcielibyśmy zmaksymalizować poprzez transmisję na żywo operacji oraz prezentację live-in-a-box. Ze względu na sytuację epidemiologiczną informujemy, że Zjazd odbędzie się w formie online dla zarejestrowanych uczestników.

Zapraszam do udziału,

Prof. dr hab. med. Piotr Suwalski
Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK