AS KIER - Arytmia Serca, Kardiologia IntERwencyjna
data: 06.05.2021 - 06.05.2021
miejsce: online, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej USK im. WAM
AS KIER - vademecum nt. leczenia niewydolności i zaburzeń rytmu serca. W Polsce około 100 tysięcy osób rocznie doznaje zawału serca, a u około 50% chorych jest to pierwszy objaw choroby wieńcowej. Prawdopodobieństwo, że pacjent z ostrym zespołem wieńcowym znajdzie się w gabinecie lekarza POZ, lekarza internisty jest bardzo duża. Celem konferencji jest dyskusja nad optymalnym postępowaniem w typowych sytuacjach spotykanych w pracy lekarza rodzinnego, internisty, kardiologa oraz zaprezentowanie współczesnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, które wykorzystywane są Klinice Kardiologii Interwencyjnej USK im. WAM. AS KIER organizujemy z myślą o wymianie wiedzy i doświadczeń środowiska lekarskiego różnej specjalności. Przykładowe zagadnienia tematyczne: jak rozpoznać zawał serca oraz jakie wdrożyć postępowanie; problem leczenia pacjentów po zawale serca oraz co zrobić, aby uniknąć kolejnego zawału; najnowsze rekomendacje dotyczące przygotowania pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe do zabiegów niekardiologicznych; zalecenia dotyczące m.in. choroby wieńcowej, zaburzeń lipidowych oraz cukrzycy; podsumowanie rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego