EKG i Stymulator
data: 02.12.2021 - 03.12.2021
miejsce: online, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej USK im. WAM oraz Fundacja na Rzecz Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca "Rytm Serca"

Konferencja skierowana do lekarzy z całego kraju. Odbywa się cyklicznie, edycja 2021 będzie jubileuszową, X. Stałe grono odbiorców to lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego oraz wszyscy zainteresowani postępowaniem z pacjentem w codziennej pracy klinicznej kardiologa. Szczególny nacisk kładziemy na elektrokardiografię oraz naukę kontroli urządzeń wszczepialnych. Podczas tegorocznego wydarzenia omawialiśmy m.in. zasady postępowania, gdy na dyżur zgłasza się pacjent z urządzeniem wszczepialnym lub częstoskurczem, rozpoznawaliśmy rożnego rodzaju częstoskurcze. Zastanawialiśmy się, co robić, gdy na oddział trafi pacjent z burzą elektryczną. Poznawaliśmy funkcje diagnostyczne urządzeń wszczepialnych oraz nowe możliwości elektroterapii u chorych z niewydolnością serca. Podczas sesji satelitarnych poruszaliśmy zagadnienia farmakoterapii pacjentów kardiologicznych.

LINK DO REJESTRACJI DLA LEKARZY: https://bit.ly/3uKv9tw

PROGRAM RAMOWY:

Z TYM EKG MAM PROBLEM… - WARSZTATY INTERAKTYWNE I DYSKUSJA Z EKSPERTAMI
NA DYŻURZE ZGŁOSIŁ SIĘ PACJENT PO OMDLENIU
NA DYŻURZE ZGŁOSIŁ SIĘ PACJENT PO OMDLENIU Z KARDIOLOGICZNYM URZĄDZENIEM WSZCZEPIALNYM
NA DYŻURZE ZGŁOSIŁ SIĘ PACJENT Z CZĘSTOSKURCZEM Z KARDIOLOGICZNYM URZĄDZENIEM WSZCZEPIALNYM
RESYNCHRONIZACJA CZY STYMULACJA PĘCZKA HISA - SESJA PRO/CONTRA
IMPLANTACJA CZY ABLACJA - SESJA PRO/CONTRA
POWIKŁANIA STYMULACJI SERCA
LECZENIE ZABURZEŃ RYTMU SERCA U KOBIET W CIĄŻY
ASPEKTY PRAWNE UZYSKANIA ZGODY NA ZABIEG - SESJA Z PRAWNIKIEM

WYKŁAD SPECJALNY: ROLA APLIKACJI MOBILNYCH W DIAGNOSTYCE I MONITOROWANIU ZABURZEŃ RYTMU SERCA

WARSZTATY PRAKTYCZNE: 

WARSZTATY OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH
WARSZTATY HOLTEROWSKIE
WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE

Do zobaczenia!

Andrzej Lubiński
Agnieszka Dębska-Kozłowska
Iwona Karcz-Socha
Marcin Książczyk