XXV Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej / 25th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions
data: 23.06.2021 - 25.06.2021
miejsce: Warszawa, Polska
strona www: http://wcci.pl/

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, 25 już edycji WCCI, które odbywają się pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR. Ponadto w tworzeniu programu biorą udział przedstawiciele Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK oraz grupa Euro 4C EAPCI.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nasze Warsztaty odbędą się wyłącznie online w dniach 23-25 czerwca 2021.


W tym roku tematem przewodnim jest rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej oraz choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji wieńcowych. W programie znajdą się sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej. Dodatkowo w trakcie Warsztatów omówimy zagadnienia dotyczące chorób strukturalnych serca, w tym interwencje na zastawce aortalnej i mitralnej, a także zamykania uszka lewego przedsionka. W programie Warsztatów znajdzie się także sesja poświęcona interwencjom na tętnicach szyjnych. Nie zabraknie sesji z pogranicza intensywnej terapii kardiologicznej i kardiologii inwazyjnej. Nowością w tym roku są mini-warsztaty WAR-CHIP poświęcone zabiegom trudnym, przeznaczone dla zaawansowanych operatorów, a także warsztaty CTO omawiające techniki „antegrade i dissection re-entry”. Tradycyjnie, w trakcie Warsztatów zaplanowane są transmisje na żywo z renomowanych ośrodków w Warszawie, Krakowie, Białymstoku. Zaplanowaliśmy także kilka prezentacji w formacie „live-in-a box”. Jak zwykle program WCCI uzupełnią sesje satelitarne sponsorów Warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!