84 Wiosenna Konferencja PTK/ XIII Konferencja Kardiologii Polskiej
data: 11.06.2021 - 12.06.2021
miejsce: online, Polska
organizator: PTK

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Weszliśmy w drugi rok pandemii COVID-19, która nie poddaje się, zmuszając nas do zorganizowania 84. Wiosennej Konferencji PTK & XIII Konferencji "Kardiologii Polskiej" w trybie zdalnym (ang. online) w terminie 11-12 czerwca 2021 roku.

Organizując poprzednią konferencję w 2020 roku liczyliśmy, że kolejną uda się zorganizować w sposób tradycyjny, podczas której możliwe są bezpośrednie spotkania uczestników oraz kontakt z wykładowcami. Wobec istniejącej sytuacji epidemiologicznej pozostaje nam jedynie zorganizować bieżącą konferencję w oparciu o wyciągnięte wnioski z poprzedniej edycji zdalnej z uwzględnieniem postępu, jaki się dokonał w ciągu ostatniego roku.

Program naukowy 84. Wiosennej Konferencji PTK & XIII Konferencji "Kardiologii Polskiej" został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii. Znajdziecie Państwo w nim już tradycyjnie sesje poświęcone wytycznym ESC, tym razem ogłoszonym w 2020 roku, ale między innymi również sesje związane z: diagnostyką i leczeniem niewydolności serca, postępowaniem w trudnych klinicznych przypadkach oraz w wybranych chorobach strukturalnych serca. Ze względu na bardzo pozytywne opinie na temat kursów z ekg oraz ukg do oferty dla specjalizujących się w kardiologii dodaliśmy sesję przybliżającą wymogi egzaminu praktycznego. Nowością również będą sesje poświęcone wpływowi epidemii COVID-19 w Polsce na sytuację pacjentów kardiologicznych oraz możliwościom systematycznie rozwijanej platformy naukowej PTK. 

Głęboko wierzymy w to, że przygotowany program przyciągnie do naszej konferencji uczestników, którzy nie tylko zaakceptują nasze propozycje ale również odniosą konkretną korzyść, zarówno praktyczną, jak i naukową. Zapraszamy do uczestnictwa w 84. Wiosennej Konferencji PTK & XIII Konferencji "Kardiologii Polskiej" wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i kardiochirurgów również rezydentów medycyny, lekarzy rodzinnych, internistów oraz studentów medycyny. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. Robert J. Gil

Redaktor Naczelny "Kardiologii Polskiej": prof. Anetta Undas

Prezes PTK: prof. Adam Witkowski