VI Konferencja online czasopisma Folia Cardiologica
data: 09.04.2021 - 09.04.2021
miejsce: Online, Polska
organizator: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

Zapraszamy do udziału online w VI Konferencji czasopisma „Folia Cardiologica”, która odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku w formule Virtual Meeting.
Przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
Redaktor Naczelna czasopisma "Folia Cardiologica"

"Folia Cardiologica" Pismo Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Chorób Serca u Kobiet, Echokardiografii, Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Kardiologii Dziecięcej, Kardiologii Eksperymentalnej, Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Niewydolności Serca, Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji, Rytmu Serca, Wad Zastawkowych Serca oraz Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej.

Informacje i bezpłatne zapisy na konferencję na stronie: www.cardiologica.viamedica.pl