XXXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK e-POLSTIM 2021
data: 17.06.2021 - 19.06.2021
miejsce: online, Polska
organizator: PTK

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Wymiana opinii i doświadczeń jest konieczna dla stałego rozwoju elektroterapii w Polsce. Kolejny raz sytuacja epidemiczna uniemożliwia nam spotkanie w tradycyjnej formie. Dlatego Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK podjął decyzję o organizacji dorocznej konferencji Polstim w formie zdalnej. Program naukowy konferencji został przygotowany tak, aby zawrzeć, w skróconej z konieczności formie, najważniejsze naukowe zagadnienia mijającego roku.

Zapraszając wszystkich do udziału w e-Polstimie, mamy nadzieję, że odnajdą Państwo w prezentowanych zagadnieniach potrzebne i interesujące treści.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Sekcji Rytmu Serca

Adam Sokal
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego POLSTIM 2021

Maciej Kempa
Przewodniczący Komitetu Naukowego POLSTIM 2021

Andrzej Przybylski
Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK