EPimage - Atrial Fibrillation Ablation Workshop
data: 31.03.2021 - 31.03.2021
miejsce: online, Polska
organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM. Fundacja „Rytm Serca”

Dear Colleagues,

It is a great pleasure to invite you to upcoming VIII edition of Epimage Atrial Fibrillation Ablation Workshop.
EPimage is an educational meeting targeting cardiac electrophysiologists, fellows in electrophysiology as well as all physicians interested in the issue of cardiac arrhythmias.
The most respected experts will share their experience in the field of AF ablation and perform live cases using different techniques and technologies.

We hope that pre-recorded transmission from EP labs, interesting lectures and distinguished guests (prof. n. med. Marek Jastrzębski, dr n. med. Maciej Wójcik) make our program perfectly crafted for the needs of every demanding electrophysiologist.
Participation at the event is free of charge, but registration is compulsory.
Please visit epimage.kardiolodz.pl for more information.

Andrzej Lubiński, Tomasz Kucejko
Department of Interventional Cardiology and Cardiac Arrhythmias
Medical University of Lodz

 

EPIMAGE to wydarzenie organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację Na Rzecz Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca „Rytm Serca”, które już na stałe zagościło w kalendarzu konferencji kardiologicznych.

Konferencja Epimage adresowana jest do lekarzy zajmujących się problematyką leczenia zaburzeń rytmu serca i spotyka się z zainteresowaniem specjalistów z wiodących ośrodków przyciągając elektrofizjologów z całego kraju.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych ekspertów. Uczestnicy będą mogli obserwować zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów do mapowania i ablacji zaburzeń rytmu serca dzięki transmisji video z pracowni hemodynamiki szpitala USK im. WAM.