X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
data: 15.06.2021 - 16.06.2021
miejsce: on-line, Polska
organizator: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Szanowni Państwo,

X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2021 roku w formie on-line. Po upłynięciu dwóch dekad tego niezwykle ciekawego i zróżnicowanego, szczególnie w dziedzinie leczenia schorzeń serca i płuc, wieku, nadchodzący rok 2021 wydaje się być odpowiedni do wzywania do pokonania nie tylko choroby COVID-19, ale również istniejących granic i poszerzenia naszych horyzontów. Niniejszym chciałbym zachęcić Państwa do aktywnego udziału w naszym kongresie.

Zdefiniowaliśmy tematy, którym pragniemy poświęcić szczególną uwagę:
• operacje małoinwazyjne w kardiochirurgii i torakochirurgii;
• przezcewnikowe interwencje na zastawkach serca (TAVI, MitraClip);
• leczenie krańcowej niewydolności serca oraz płuc (ECMO, LVAD, przeszczepy serca, przeszczepy płuc) z uwzględnieniem intensywnej opieki i rehabilitacji;
• kompleksowe leczenie tętniaków aorty;
• dwuujściowa prawa komora oraz przełożenie wielkich naczyń - złożone formy - złożone problemy w kardiochirurgii dziecięcej;
• ograniczone resekcje w raku płuca, nowotwory śródpiersia, zabiegi rekonstrukcyjne w torakochirurgii;
• koordynowane leczenie nowotworów klatki piersiowej;
• promocja młodych talentów i perspektyw zawodowych;
• zarządzanie ryzykiem i aspekty jakości.

Chcemy, aby powyższe tematy znalazły najszersze odzwierciedlenie w programie naukowym. Jestem dumny, że kolejny raz od wielu lat organizujemy nasz kongres wspólnie jako kardio - i torakochirurdzy. Sam ten fakt przemawia za powodzeniem tej koncepcji. Wynikająca z tego współzależność obu specjalizacji wzbogaca wszystkich uczestników, promuje wymianę naukową i poprawia nasze koncepcje leczeniu chorych.

Istotnym celem, a tym samym szczególnie ważną i integralną częścią naszej konferencji, jest promocja młodych talentów. Wysiłki naszego Towarzystwa, aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność naszych specjalizacji dla młodych kolegów, będą także tematem tegorocznej konferencji. Tylko dzięki rozwojowi młodych pokoleń można pokonać istniejące granice i poszerzyć horyzonty.

Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów