XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej
data: 21.10.2021 - 23.10.2021
miejsce: Kazimierz Dolny, Polska
organizator: Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK
Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Zapraszamy na nie zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców zajmujących się badaniami z zakresu kardiologii obejmującymi: fizjologię i patofizjologię układu krążenia, biochemię, biologię molekularną i biofizykę. Spotkanie uzyska wsparcie finansowe Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Podobnie jak w latach poprzednich, udział w tegorocznym Sympozjum zapowiedzieli wybitni polscy naukowcy. Na spotkaniu będą prezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe w formie doniesień ustnych i plakatowych.