Omdlenia 2021 - Interdyscyplinarne warsztaty rozpoznawania i leczenia omdleń
data: 19.11.2021 - 20.11.2021
miejsce: Rzeszów, Polska
organizator: Dr hab. med. Sebastian Stec

Szanowni Państwo,

Omdlenie to jedyny objaw bardzo wielu chorób, który doczekał się oddzielnych i uaktualnianych przez zespoły ekspertów wytycznych. Zawierają one szereg szczegółowych i praktycznych wskazówek jak postępować i interdyscyplinarnie prowadzić diagnostykę i leczenie omdleń. Jednak prawidłowe stosowanie aktualnych zaleceń w codziennej praktyce może być trudne, skomplikowane i wymagające poznania praktycznych wskazówek, w szczególności w czasach pandemii.

Dwudniowe szkolenie w formie interaktywnej konferencji i warsztatów ma dostarczyć Państwu praktycznej wiedzy i technik w zbieraniu wywiadu, badaniu chorego, wykonywania podstawowych badań przyłóżkowych oraz interdyscyplinarnych konsultacji w celu ustalenia strategii diagnostyki różnicowej, oceny ryzyka i wyboru leczenia omdleń. Poznacie Państwo różnorodność omdleń i sposobów ich nowoczesnego leczenia.

Zaproszeni wykładowcy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i sposobami prowadzenia chorego z omdleniami. W panelu wykładowców znajdą się lekarze interniści, kardiolodzy, hipertensjolodzy, radiolodzy i pediatrzy oraz specjaliści ratownictwa medycznego – praktycy i naukowcy zajmujący się z „pasją i zaangażowaniem” diagnostyką i leczeniem omdleń. Wykłady i dyskusje uzupełnione będą wydrukami slajdów oraz przykładami ponad 100 diagnozowanych i leczonych przypadków i problemów klinicznych u chorych z omdleniami. Drugi dzień szkolenia dotyczyć będzie praktycznych warsztatów w pracowni testów autonomicznych lub pracowni kardioneuroablacji lub interaktywnych warsztatów diagnostyki omdleń oraz problemów leczenia omdleń u chorych z hipotensją i nadciśnieniem tętniczym.

Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy i nielekarskiego personelu medycznego poradni, oddziałów SOR i oddziałów szpitalnych.

Do zobaczenia w Rzeszowie na „warsztatach omdleniowych”.

W imieniu Komitetu Naukowego,
dr hab. n. med. Sebastian Stec, FESC
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert ablacyjny EHRA/ SRS PTK