Innowacje w niewydolności serca
data: 07.09.2021 - 10.09.2021
miejsce: online, Polska
strona www: http://amulet.care/

Szanowni Pańtwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Innowacje w niewydolności serca. Wydarzenie poświęcone będzie nowoczesnemu podejściu do opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Jej podstawowym zadaniem jest optymalizacja leczenia i zapobieganie nieplanowym hospitalizacjom, w celu poprawy rokowania pacjentów i redukcji systemowych nakładów finansowych. 

Dlatego w czasie naszej konferencji przedstawiony zostanie „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca – projekt AMULET”, który został opracowany, aby osiągnąć wskazane powyżej cele. Jego koncepcja powstała w gronie ekspertów polskiego konsorcjum naukowego i została wdrożona w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencja odbędzie się w dniach 07 - 10 września 2021 r. w formule online pod adresem: amulet.care.

gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak
Przewodniczący Komitetu Sterującego AMULET

płk dr hab. med. Paweł Krzesiński
Kierownik Projektu AMULET