XXVIII Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego KASPROWISKO 2022
data: 06.04.2022 - 09.04.2022
miejsce: Zakopane, Polska
organizator: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK