Akademia Młodego Kardiologa – II edycja
data: 01.10.2021 - 02.10.2021
miejsce: Warszawa, Polska
organizator: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

AKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA – II EDYCJA - Przygotuj się i powtórz materiał do egzaminów specjalizacyjnych. Zapraszamy rezydentów kardiologii i doświadczonych kardiologów, internistów oraz lekarzy pozostałych specjalizacji zainteresowanych tematem. Przypomnimy wiedzę i omówimy najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. II edycji Akademii Młodego Kardiologa składa się z: - bezpłatnej konferencji online - 1 października - zapisz się na bezpłatną konferencję https://bit.ly/amkIIptk - stacjonarnych płatnych warsztatów - 2 października - zapisz się na warsztaty -> https://bit.ly/warsztatyamkptk dr hab. n. med. Paweł Balsam - kierownik naukowy wydarzenia zaprasza na Akademię -> https://youtu.be/jq9iQnw8oKo

Program bezpłatnej konferencji:

SESJA I Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

14:00 – 14:15 Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii? dr hab. n. med. Paweł Balsam
14:15 – 14:30 Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
14:30 – 14:45 Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9 prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA II Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD

14:50 – 15:35 Debata diabetologa z kardiologiem prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA III Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
15:40 – 16.10 Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca. Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
16:10 – 16:25 Czy możemy odwrócić remodeling mięśnia lewej komory serca? dr hab. n. med. Paweł Balsam
16:25 – 16:40 5 lat sakubitrylu/walsartanu – czy możemy sobie pozwolić na opóźnienie optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca dr n. med. Marta Kałużna- Oleksy

SESJA IV Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji
16:45 – 17:05 Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku dr hab. n. med. Paweł Balsam
17:05 – 17:35 Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku dr. n. med. Michał Marchel, Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam
17:35 – 17:55 Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja dr n. med. Piotr Lodziński 17:55 – 18:15 Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych z migotaniem przedsionków dr hab. n. med. Paweł Balsam

SESJA V Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego
18:20 – 18:50 Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
18:50 – 19:20 Prezentacja przypadków dr n.med. Łukasz Januszkiewicz Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VI Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora
19:25 – 19:55 Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

SESJA VII Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii
20:00 – 20:30 Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

WARSZTATY STACJONARNE:

Termin warsztatów: 02 października 2021 Miejsce: Hotel Airport Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa Tematy warsztatów: - Echokardiografia – interpretacja badań, przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii Prowadzący: dr n. med. Michał Marchel – certyfikowany echokardiografista PTK Godzina: 9:00 – 11:30 - EKG – przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii Prowadzący: prof. Marcin Grabowski – ekspert elektroterapii EHRA i PTK Godzina: 12:00 – 14:30 - Koronarografia i obrazowanie naczyń wieńcowych – przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii Prowadzący: dr n. med. Arkadiusz Pietrasik – samodzielny operator kardiologii inwazyjnej AISN PTK Godzina: 15:00 – 17:30 Zapisz się: - bezpłatna konferencja 1 października -> https://bit.ly/amkIIptk - stacjonarne płatne warsztaty 2 października -> https://bit.ly/warsztatyamkptk