25 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
data: 27.05.2022 - 28.05.2022
miejsce: online, Polska
organizator: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Coroczne Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, organizowane w formule online.