European Conference - Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies
data: 07.04.2022 - 09.04.2022
miejsce: Poznań, Polska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskiej Konferencji European Conference “Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies”, która odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniach 7-9 kwietnia 2022 r.

Konferencja jest dla lekarzy i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, naukowców, psychologów, pedagogów, organizatorów ochrony zdrowia i szkolnictwa, studentów oraz dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami wrodzonymi.

Konferencja będzie prowadzona w formule hybrydowej, bez opłaty zjazdowej. Uczestnik będzie mógł dokonać wyboru sposobu uczestnictwa: udział osobisty lub online.

Konferencja ma na celu rozpowszechnienie wyników projektu EUROlinkCAT (www.eurolinkcat.eu) oraz uzgodnienie rekomendacji dotyczących opieki medycznej i edukacji dzieci z wadami wrodzonymi.

Tematy konferencji:

  • Epidemiologia
  • Diagnostyka prenatalna
  • Przeżywalność i chorobowość
  • Opieka medyczna
  • Edukacja
  • Doświadczenia rodziców i opiekunów
  • Rola stowarzyszeń rodziców i pacjentów

Odbywać się będą również konferencje satelitarne prowadzane w języku polskim, o których poinformujemy później.

Do zobaczenia w Poznaniu!

W imieniu Lokalnego Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Anna Latos-Bieleńska