EKG I STYMULATOR warsztaty kardiologiczne

EKG I STYMULATOR warsztaty kardiologiczne
data: 08.12.2022 - 09.12.2022
miejsce: online, Polska
organizator: Fundacja Rytm Serca
Program naszego dwudniowego spotkania będzie koncentrował się na tematyce codziennej pracy klinicznej kardiologa, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji elektrokardiogramów oraz kontroli urządzeń wszczepialnych. Nowością są warsztaty echokardiograficzne oraz odmieniona formuła warsztatów Holterowskich.