Kardiologia 2022 - XI Kongres Akademii po Dyplomie

Kardiologia 2022 - XI Kongres Akademii po Dyplomie
data: 11.03.2022 - 12.03.2022
miejsce: Online, Polska
organizator: Medical Tribune Polska

W dniach 11-12 marca 2022 roku odbędzie się XI kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia, którego kierownikami naukowymi wydarzenia zostali prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski i prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz. W trakcie dwóch dni wykładów uczestnicy wysłuchają aż 33 prelekcji podczas sześciu sesji tematycznych. Doświadczeni wykładowcy wskażą jak wdrażać najnowsze dane naukowe do codziennej pracy klinicznej, zarówno w ambulatorium, jak i na oddziałach i w klinikach.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana najnowsza wiedza medyczna, przedstawimy wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, omówimy ciekawe przypadki kliniczne. Uczestnicy kongresu, będą mieli możliwość oglądania wykładów z dowolnego urządzenia i miejsca dzięki formule online wydarzenia.

Dowiedz się więcej ▶ http://pody.pl/kardiologia2022

33 wykłady podczas 6 sesji tematycznych:

Dzień 1 (11.03):
✔ Sesja I - Niewydolność serca – nowe wytyczne
✔ Sesja II - Prewencja ważniejsza niż leczenie
✔ Sesja III - Migotanie przedsionków – czy już należy myśleć o zmianach w wytycznych?

Dzień 2 (12.03):
✔ Sesja I - Niewydolność serca – kiedy i kogo kwalifikować do leczenia zabiegowego
✔ Sesja II - Wady zastawkowe serca. Co w kwalifikacji i sposobach leczenia zmieniły nowe wytyczne ESC?
✔ Sesja III - Stymulacja i resynchronizacja serca w roku 2022

W programie między innymi:
- Farmakoterapia NS – stare, dobre i skuteczne leki (inhibitory konwertazy, β-adrenolityki)
- Czy nowe wytyczne ESC to zupełnie nowa strategia prewencyjna?
- Diagnostyka migotania przedsionków – jak wykrywać łatwiej i skuteczniej?
- Niedomykalność zastawki mitralnej. Leczenie operacyjne i przezcewnikowe
- Nowe urządzenia w leczeniu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej
- Stymulacja dróg bodźcoprzewodzących a najnowsze zalecenia ESC vs zalecenia innych towarzystw

Poznaj pełny program kongresu ▶ http://pody.pl/kardiologia2022