3. Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK
data: 02.06.2022 - 04.06.2022
miejsce: Katowice, Polska
organizator: Sekcja Kardiochirurgi PTK

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Mam przyjemność i zaszczyt pełnić w tej kadencji funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wielokrotnie spotykałem się z pytaniem o cel i sens istnienia Sekcji Kardiochirurgii PTK wobec faktu, że istnieje przecież odrębne Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów. Odpowiedź zawsze była dla mnie oczywista. Rolą Sekcji jest tworzenie przestrzeni spotkania i wymiany poglądów pomiędzy kardiologami i kardiochirurgami. Przecież tak naprawdę to co robimy jako kardiochirurdzy jest tylko elementem, cząstką, może etapem leczenia pacjentów, którymi na co dzień zajmują się kardiolodzy. Myślę, że w czasach kiedy Heart Team stał się codziennością, nie trzeba przekonywać ani kardiochirurgów ani kardiologów o sile płynącej z współdziałania. Z codziennych debat rodzi się optymalny sposób postępowania, który oferujemy naszym pacjentom. A niewątpliwym osiągnięciem jest fakt, że dziś kardiolodzy i kardiochirurdzy patrzą na swoje procedury coraz częściej jako uzupełniające się a nie konkurujące ze sobą.

Z taką myślą pragnę Państwa zaprosić do udziału w III zjeździe Sekcji Kardiochirurgii PTK, któremu nadaliśmy hasło Spotkania Kardiologii z Kardiochirurgią. Pierwszy taki zjazd odbył się w 2019 roku i myślę, że pozostał w pamięci wielu jako miejsce przyjaznej dyskusji Koleżanek i Kolegów reprezentujących obie dziedziny. Potem niestety pandemia spowodowała, że nie było nam dane spotykać się osobiście, a kolejne zjazdy i konferencje, w tym II Zjazd naszej Sekcji miały charakter wirtualny. I chociaż zeszłoroczny zjazd, w którym uczestniczyliśmy poprzez nasze avatary zapamiętam jako szczytowe i rewelacyjne osiągnięcie rzeczywistości rozszerzonej, mam wrażenie, że wszyscy stęskniliśmy się za osobistym kontaktem i żywą nie ograniczoną ekranem komputera dyskusją. Jestem przekonany, że Katowice okażą się miejscem gościnnym i przyjaznym, a my, organizatorzy, dołożymy wielu starań, by zapewnić Państwu sprzyjającą atmosferę do wymiany poglądów nie tylko w trakcie sesji, ale i poza nimi.

Zapraszam serdecznie do Katowic na Spotkanie Kardiologii z Kardiochirurgią, a przede wszystkim na spotkania kardiologów z kardiochirurgami.

Z wyrzami szacunku,

 

prof. dr hab. n. med. Marek A. Deja
Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK