Formularz zgłoszeniowy

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zamieszcza na swojej stronie internetowej zapowiedzi wydarzeń naukowych, których organizatorami są Asocjacje, Sekcje i Oddziały PTK. Ponadto istnieje możliwość opublikowania zapowiedzi wydarzenia naukowego posiadającego lub nieposiadającego patronat PTK, związanego z tematyką kardiologiczną, organizowanego przez podmioty spoza struktur. Aby zgłosić chęć opublikowania zapowiedzi wydarzenia naukowego należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza oraz dołączyć materiały graficzne w wymaganych rozszerzeniach. Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi.

 

Zasady zgłaszania wydarzeń

Informacje o wydarzeniu

*pole obowiązkowe

Jeśli wydarzenie odbywa się w ciągu jednego dnia należy uzupełnić tylko datę początkową

Opis wydarzeń został zawarty w dokumencie z wytycznymi
(opcja płatna dla niektórych wydarzeń – patrz Regulamin)
Wymiary baneru: 80x80px, dopuszczalny format: JPG
Wymiary baneru: 912x184px, dopuszczalny format: JPG (opcja płatna dla niektórych wydarzeń – patrz Regulamin)
(opcja płatna dla niektórych wydarzeń – patrz Regulamin)
Dopuszczalny format: PDF, JPG, Word, Excel

Dane osoby zgłaszającej

Promowanie wydarzenia

Dane fakturowe

Dopuszczalny format: PDF, JPG