Pozycja lewozymendanu w terapii pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi

Rok publikacji opinii: 2020
Słowa kluczowe: lewozymendan, inodylatator, leki inotropowe, ostra niewydolność serca, przewlekła zaawansowana skurczowa niewydolność serca
Pobierz Plik PDF Pobierz Plik PDF

Słowa kluczowe

echokardiografia echokardiografia obciążeniowa analogi GLP-1 andeksanet alfa antykoagulacja arytmia komorowa azytromycyna cholesterol frakcji lipoprotein o małej gęstości cholesterol LDL choroba tętnic obwodowych choroby strukturalne COVID-19 CTEPH cukrzyca u pacjentów kardiologicznych dapagliflozyna diagnostyka kardiologiczna dorośli żyjący z wrodzoną wadą serca elektrofizjologia elektroterapia Entresto flozyny implantacja zastawki aortalnej implantowalne kardiowertery defibrylatory inhibitor receptora angiotensyny II i inhibitor neprylizyny inodylatator interwencyjne zamykanie inwazyjne wewnątrznaczyniowe obrazowe techniki diagnostyczne IVUS kardioonkologia komunikacja medyczna krwawienie leczenie przeciwkrzepliwe leczenie przeciwpłytkowe leki inotropowe leki przeciwmalaryczne leki przeciwpłytkowe leki przeciwwirusowe lewozymendan LVEF mechaniczne wspomaganie krążenia migotanie przedsionków nadciśnienie płucne nagły zgon sercowy niewydolność serca NOAC nowotwór OCT oddział intensywnej terapii kardiologicznej opieka paliatywna optymalna terapia farmakologiczna ostra niewydolność serca OZP OZW PAH pandemia PCI pielęgniarka niewydolności serca pneumokoki podwójna terapia przeciwpłytkowa prewencja incydentów zakrzepowo zatorowych profilaktyka program edukacyjny przeszczep płuc przetrwały otwór owalny przewlekła zaawansowana skurczowa niewydolność serca przewlekły zespół wieńcowy radioterapia ryzyko sercowo-naczyniowe ryzyko zawału serca SARS-CoV-2 sercowo-płucne testy wysiłkowe SGLT2 środki ochrony indywidualnej stabilna dławica piersiowa stabilny zespół wieńcowy stymulatory serca stłuszczeniowa choroba wątroby szczepienie terapia resynchronizująca testy wysiłkowe ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej urządzenia do elektroterapii serca wady zastawkowe serca wrodzona wada serca wytyczne zaburzenia hemostazy zamykanie przezskórne ubytku zawał serca zespół długiego QT żylna choroba zakrzepowo-zatorowa