2003 r. Warszawa „Choroby serca u kobiet”

Ze względu na szczególne hasło obchodów wyjątkowymi gośćmi były wszystkie panie, wśród których znalazły się aktorki: Teresa Lipowska, Joanna Szczepkowska, Beata Ścibakówna. Wyraziły one swoje poparcie dla idei Światowego Dnia Serca, biorąc udział w symbolicznym marszu „zdrowych serc” spod Parlamentu na Nowy Świat. Patronat medialny nad obchodami objął Program I Telewizji Polskiej, rozgłośnia Radiowa RMF, „Gazeta Stołeczna”, dwutygodnik „Świat Kobiety”, miesięcznik „Żyjmy Dłużej” oraz portal www.kobiety.pl. W czasie zabawy na świeżym powietrzu można było się dowiedzieć, co to znaczy zdrowy styl życia, dieta śródziemnomorska, czy też jak unikać największych zagrożeń chorób układu krążenia. Rozdawane były także materiały edukacyjne oraz koszulki okolicznościowe. W imprezie brał udział dr med. Aleksander Górecki, zapoznając chętnych z zasadami udzielania pierwszej pomocy na stanowisku Kardiologicznej Szkoły Przetrwania. Głównymi sponsorami ŚDS były firmy Servier, Polpharma i Unilever. Firma Servier  uruchomiła w Kardiobusie centrum  diagnostyki choroby wieńcowej,  a firma Polpharma  stoisko POLSCREEN-u, gdzie wykonywano badania laboratoryjne. Oba miejsca były cały dzień oblegane przez mieszkańców stolicy. Do prowadzenia licznych dyskusji, konkursów i występów włączono znakomitych dziennikarzy: Grzegorza Miśtala, Macieja Kurzajewskiego, Iwonę Schymallę i popularnych aktorów z serialu „Na dobre i na złe”.