2010 r. Wadowice „Zdrowe serce, lepsza praca”

W kolejnym, 2010 r. COŚDS odbyły się w Wadowicach, mieście urodzin Papieża Jana Pawła II. Tego roku powtórzone zostało hasło: „Zdrowe serce, lepsza praca” („I Work with Heart”). Organizatorem tego wydarzenia był Oddział Krakowski PTK we współpracy z Instytutem Kardiologii CMUJ i Urzędem Miasta Wadowic.

Bardzo życzliwe i zaangażowane w organizację tego wydarzenia władze miasta ofiarowały nam we władanie Rynek. Po powitaniach gości i uczestników spotkania przez organizatorów i panią Burmistrz Ewę Filipiak, ówczesny Prezes PTK prof. W. Banasiak zaprosił wszystkich do wspólnego spaceru wokół Rynku. Pochodowi towarzyszyła Orkiestra Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. Imprezę prowadzili dziennikarze, Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, którzy zachęcali zgromadzonych do udania się na wieżę Kościoła św. Piotra Apostoła (127 schodów), gdzie zorganizowano Kardiologiczny Posterunek Medyczny i mierzono „powspinaczkową kondycję serc”. W tym „treningu” wzięło udział 71 uczestników, z których najstarszy liczył 72 lata. Do wspólnego świętowania chętnie dołączyło wielu znakomitych artystów, m.in.: Marta Bizoń, Aldona Jankowska, Małgorzata Krzysica, Krzysztof Piasecki, Andrzej Sikorowski i Jacek Wójcicki, a także Zespół Promyki z Krakowa oraz lokalne zespoły i artyści z rejonu Wadowic, których występy  poprzedzały panele eksperckie o tematyce prozdrowotnej.

Na stoiskach medycznych prowadzone były bezpłatne pomiary ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu. Uczestnicy imprezy mogli też skorzystać  z porad kardiologów, kardiochirurgów, dietetyków oraz zaszczepić się przeciw wirusowi grypy sezonowej (częściowo odpłatnie), a ratownicy medyczni prowadzili ciszące się dużym zainteresowaniem pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.