2013 r. Lublin „Kierunek Zdrowe Serce”

Rok 2013 przeniósł nas z COŚDS do Lublina. Oddział Lubelski PTK zorganizował na Placu Zamkowym imprezę pod hasłem: „Kierunek Zdrowe Serce” („Take the road to a healthy heart”). Miejsce to tłumnie odwiedzili mieszkańcy Lublina, korzystając z szerokiej oferty badań diagnostycznych wśród, których nowością na skalę kraju było badanie wieku serca względem wieku pacjenta, prowadzone przez głównego sponsora Polpharmę.

W panelach tematycznych wystąpili kardiolodzy z Lublina oraz lekarze i eksperci z innych regionów Polski, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi: dziennikarzami Marzeną Rogalską i Łukaszem Borkowskim oraz aktorkami Edytą Jungowską, Bożeną Dykiel i Ewą Kasprzyk zachęcali ze sceny do badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia. Anna Głogowska, Tomasz Baranowski i Mariola Bojarska-Ferenc przekonywali jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna. Natomiast do wspólnej zabawy porwali uczestników: Marika, MashMish, Majka Jeżowska, Kabaret Mimika, Miasto Kobiet i zespół taneczny Arabeska. Gwiazdą wieczoru była Ewelina Lisowska. Na dzieci czekały także liczne atrakcje jak, zajęcia plastyczne z animatorami, czy też występ artystyczny grupy Arabeska z domu kultury „Pod Akacją".

Dużą aktywnością wykazało się koło naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Lublinie, które podczas wydarzenia prowadziło podstawowe badania, w tym pomiary antropologiczne z wyliczeniem ryzyka chorób układu krążenia. Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Lublinie przeprowadził akcję edukacyjną na temat programu Zintegrowany Informator Pacjenta.